Velkommen til Læringsliv!

Digitale læringsverktøy - en kraft for varig læring og endring

Aktuelt

Velkommen til Læringsliv!

Læringsliv utvikler et læringsverktøy for støtte til varig læring og utvikling. Vårt verktøy styrker refleksjonsevnen og erfaringsdeling, og kan benyttes både av barn og unge i utdanning og voksne på vei ut i, og i, arbeidslivet.Les mer...

En drømmestart

Vi i Læringsliv starter det nye året med å dele veldig gledelige nyheter med våre følgere! Sammen med Sintef og Nord Universitet, skal vi nå satse stort på digital læring i næringslivet, med Sbanken som første pilotkunde.Les mer...

Kundekrets

Skole

Norsk skole er for alvor i gang med fagfornyelsen. Læringsliv utvikler teknologi som støtter opp under satsningsområdene i fagfornyelsen. Dybdelæring, refleksjon, samarbeid, demokratiforståelse, relasjonelle- og digitale ferdigheter er grunnleggende. Vårt verktøy gjør elevene til aktive deltakere i egne læringsprosesser.

Nav

Vår teknologi er benyttet i prosessveiledning i NAVs arbeid med å hjelpe ungdom ut i arbeid eller utdanning, og vi ser at teknologien bryter dialog-barrierer mellom veiledere og brukere i NAV-systemet. I tillegg har bruk av teknologien sørget for eksepsjonell høy deltakelse og egeninnsats fra ungdommene på veien ut i arbeidslivet.

Organisasjonsutvikling

Ikke bare utvikler vi fremtidens ledere og selvledere gjennom satsningene mot skole og NAV, vi har også verktøyet for deg som har større eller mindre lederansvar i en virksomhet. Både offentlige og private virksomheter har gode erfaringer med å benytte vår teknologi i erfaringsutveksling blant ansatte, mellomledere og ledere.

Samarbeidspartnere